A  B  C D  E  F  G H  I  J  K L  M N  O P  Q R  S  T U  V  W  X Y  Z

good   (अच्छा)

See Definitions and Meaning of good in English

- Frederick Douglass 

- फ्रेडरिक डगलस 

agreeable or pleasing  

सहमत या मनभावन 

all s well that ends well 

अंत भला तो सब भला 

all respectable companies give guarantees 

सभी सम्मानजनक कंपनियां गारंटी देती हैं 

a benevolent nature 

एक उदार प्रकृति 

a fine student 

एक अच्छा छात्र 

a genuinely good person 

वास्तव में अच्छे व्यक्ति 

a good dollar bill 

एक अच्छा डॉलर बिल 

a good friend 

एक अच्छा दोस्त 

a good investment 

एक अच्छा निवेश 


Meanings of good in hindi 


Noun

अच्छा
अच्छा स्वभाव
अच्छा बूढ़ा लड़का
अच्छा हिस्सा
अलविदा
किसी काम का नहीं
नेक नीयत
अच्छा के लिए शून्य
अच्छी भावना
अच्छा गुस्सा
अच्छा मज़ाक
अच्छा अंडा
अच्छा लड़का
अच्छा हार्दिकता
अच्छा ओल लड़का
अच्छी किताब
शुभ प्रभात
अच्छा दिन
अच्छा बारी
अच्छा स्वभाव
अच्छा स्वास्थ्य
अच्छा सौदा
अच्छा humoredness
अच्छी कहानी
अच्छा भाग्य
अच्छा शब्द
अच्छा temperedness
अच्छी आदतें
खूबसूरत नैननक्श
नमस्कार
अच्छा उदाहरण
अच्छी निरंतरता
अच्छा व्यक्ति
अच्छी हालत
अलविदा
अच्छा ओले लड़का
अच्छा मौसम
अच्छा रूप
अच्छा होगा
अच्छी किस्मत का प्रतीक
अच्छा आकार
अच्छा स्पेलर
अच्छा हास्य
अच्छा अधिकार
अच्छा पड़ोसी
उद्धारकर्ता
बेहतर समझ
सौभाग्य
गुड फ्राइडे
अच्छा किंग हेनरी
अच्छा नेक आदमी
अच्छा समय
अच्छा पड़ोसी
शुभ रात्रि

Follow us on FacebookKBC KIDS QUIZ
Download KBC KIDS

More matches for good


Noun
good natureअच्छा स्वभाव
good old boyअच्छा बूढ़ा लड़का
good partअच्छा हिस्सा
good byeअलविदा
good for nothingकिसी काम का नहीं
good faithनेक नीयत
good for naughtअच्छा के लिए शून्य
good spiritअच्छी भावना
good temperअच्छा गुस्सा
good humorअच्छा मज़ाक
good eggअच्छा अंडा
good guyअच्छा लड़का
good humourednessअच्छा हार्दिकता
good ol boyअच्छा ओल लड़का
Good Bookअच्छी किताब
good morningशुभ प्रभात
good dayअच्छा दिन
good turnअच्छा बारी
good naturednessअच्छा स्वभाव
good healthअच्छा स्वास्थ्य
good dealअच्छा सौदा
good humorednessअच्छा humoredness
good storyअच्छी कहानी
good fortuneअच्छा भाग्य
good wordअच्छा शब्द
good temperednessअच्छा temperedness
good mannersअच्छी आदतें
good looksखूबसूरत नैननक्श
good afternoonनमस्कार
good exampleअच्छा उदाहरण
good continuationअच्छी निरंतरता
good personअच्छा व्यक्ति
good conditionअच्छी हालत
good byअलविदा
good ole boyअच्छा ओले लड़का
good weatherअच्छा मौसम
good formअच्छा रूप
good willअच्छा होगा
good luck charmअच्छी किस्मत का प्रतीक
good shapeअच्छा आकार
good spellerअच्छा स्पेलर
good humourअच्छा हास्य
good authorityअच्छा अधिकार
good neighbourlinessअच्छा पड़ोसी
Good Shepherdउद्धारकर्ता
good senseबेहतर समझ
good luckसौभाग्य
Good Fridayगुड फ्राइडे
good king henryअच्छा किंग हेनरी
good Samaritanअच्छा नेक आदमी
good timeअच्छा समय
good neighborlinessअच्छा पड़ोसी
good nightशुभ रात्रि

© 2017 english2hindidictionary.com All Rights Reserved.